Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 19 2015

wakeme
5278 918b
Reposted fromfidelity fidelity viaDajanaa Dajanaa
7671 2df0
wakeme
Męskość kojarzy mi się przede wszystkim z pewną siłą, nie chodzi o siłę fizyczną, tylko o pewną siłę i umiejętność podejmowania decyzji. (...) Męskość to również opiekuńczość, umiejętność zapewniania komuś innemu bezpieczeństwa. Moim zdaniem facet jest męski, kiedy kobieta może się czuć przy nim bezpieczna.
— Janusz L. Wiśniewski, Dorota Wellmann
Reposted fromperseweracje perseweracje viaBeLikeBlair BeLikeBlair
wakeme
Musimy dbać o tych, którzy są dla nas ważni i mają dobre serce. To powinna być jedna z życiowych zasad i niech diabeł kopnie w dupę tego, kto jej nie przestrzega.
— Jón Kalman Stefánsson
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaDajanaa Dajanaa
9932 d937

 glow in the light

wakeme
Przypadkowa znajomość czasem potrafi dać nam więcej szczęścia niż ta, na którą czekaliśmy z utęsknieniem.
wakeme
Możesz być z kimś przez dwa lata i nie poczuć nic szczególnego. Możesz być z kimś przez dwa miesiące i poczuć wszystko. Czas to nie miernik.
wakeme
wakeme
wakeme
wakeme
2441 d4b0 500
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viafrenzy frenzy
wakeme
Człowiek bardzo potrzebuje kogoś, kto go bardzo potrzebuje.
— T. Trzyzna 'Pana Nikt'
Reposted fromviltis viltis viafrenzy frenzy
wakeme
8345 860e
Reposted frommy-little-world my-little-world viafrenzy frenzy
wakeme
0880 ab96
Reposted frommistic mistic viamirabilia mirabilia
wakeme
Wiedzą, że niewiele trzeba, by zaciągnąć kobietę do łóżka. "Kocham cię" może straciło już swoją dawną moc, ale powiedz jej, że jest piękna, wyjątkowa lub inna, że czekałeś na spotkanie z nią od lat, a będzie w twoich rękach jak plastelina.
— Jane Green "Prosto z mostu"
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15 vialittlefool littlefool
wakeme
Dziękuję za dłonie i dziękuję za palce bo
Mogę dotykać i 
Zapamiętać Cię
— Fisz Emade Tworzywo - Ślady
Reposted fromcytaty cytaty vialittlefool littlefool
wakeme
1744 2ba3
Reposted fromlittlefool littlefool
wakeme
Miłość powinna się zdarzyć, a nie być uczuciem, o które na siłę zabiegamy.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl